Om drøye to uker vil den nye kabelen til Tyskland levere kapasitet til nettet, og som Europower Energi tidligere har omtalt foregår det nå omfattende testing på NordLink.