Pressemelding fra Statnett: Ledningen vil ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark og legge til rette for