Som Europower tidligere har omtalt gikk frekvens-alarmen i Europa 8. januar. Frekvensen falt momentant i