Pressemelding fra Statnett: Den første kapasitetsøkningen i strømnettet ute langs kysten i bergensregionen vil fordeles til landbasert