Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene Energi har vært de viktigste aktørene i kampen mot funksjonelt skille, en kamp som har