Redusert handelskapasitet som følge av en rekke feil ved overføringsforbindelsene både til Sverige,