De høye strømprisene har fått mange til å reagere, og flere legger skylden på utenlandskablene. Senterpartiet og Rødt har også på