– Vi er overbevist om at samfunnet vil bli mer og mer avhengig av et velfungerende og robust kraftnett. Det nødvendig for å kunne lede an i det grønne skiftet. Vi har gått i bresjen for å slå sammen nettselskaper i regionen, sier Mørenett-sjef Rune Kiperberg til Europower.

Så langt er Brenett blitt fusjonert inn i selskapet. Nå er Mørenett i prosess ned Linja, SFEs nettselskap, om en sammenslåing de to selskapene.

– Det er en omfattende prosess med bred involvering på alle nivåer.