Leirskredet i Gjerdrum, der syv personer så langt er funnet omkommet, tok med seg nesten alt av anlegg Elvia hadde på stedet. Nå har selskapet måttet finne