Brevet er signert Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi. Han innleder med at prisområde-systemet tidligere fungerte godt,