Brevet er signert Knut Lockert som er daglig leder i Distriktsenergi.

Han innleder med at prisområde-systemet tidligere fungerte godt, men at prisforskjellene mellom nord og sør nå er så store at noe må gjøres.

– Vi kan ikke stille oss i en situasjon der deler av kundemassen i Norge betaler langt mer og tidvis ti ganger så høy kraftpris sammenlignet med andre steder i Norge. Det kan ikke være god samfunnsøkonomi at kraft nordpå ikke finner veien til markedet på grunn av flaskehalser.