Europa satser for fullt på havvind, og Norge har som ambisjon å ta en posisjon i det som forventes å bli en stor fornybar energiproduksjon. I første omgang er det lagt opp til å åpne for 3000 MW bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II og 1500 MW flytende havvind i Utsira Nord.

Det har vært spesiell stor interesse for Sørlige Nordsjø II, og der har mange grupperinger gått ut og lovet at de kan bygge ut havvinden uten å trenge subsidier.