Strømprisen får naturlig nok mye oppmerksomhet nå som den er svært høy. Det er imidlertid ikke den eneste utgiften på strømregningen som strømkundene må forholde seg til. For nettleien, samt elavgiften, merverdiavgiften og Enova-påslaget kommer også i tillegg.

Som en tommelfingerregel pleier man å si at strømmen, nettleien og avgiftene utgjør hver sin tredjedel i et normalår. I år vil imidlertid strømmen utgjøre mer enn vanlig - for de fleste. Det er imidlertid store variasjoner i hvor mye strømkundene betaler i nettleie, og det avhenger utelukkende av hvor de bor.

Fra 21,3 til 55,4 øre/kWh

En gjennomgang av NVEs database med oversikt over nettleien som de norske nettselskapene tar for å levere strøm til kundene, viser at norske strømkunder i snitt betaler 32,6 øre/kWh i nettleie denne høsten. Dette er imidlertid et uvektet snitt som ikke tar hensyn til hvor mange kunder de forskjellige nettselskapene har.

Det er også store variasjoner fra nettselskap til nettselskap. De som betaler mest, må ut med 55,4 øre/kWh for strømmen som overføres til husholdningen, mens de som betaler minst må ut med bare 21,3 øre/kWh. Se komplett oversikt i tabellen nederst i artikkelen.

Disse prisene er eksklusiv merverdiavgiften (25%), elavgiften (16,69 øre/kWh) og Enova-påslaget (1 øre/kWh). Det er også priser som NVE har regnet ut med utgangspunkt i et årlig strømforbruk på 20.000 kWh.

Fastledd og energiledd

For det er ikke så enkelt å sammenligne nettleien fra nettselskap til nettselskap, og fra sted til sted. Nettleien for husholdninger består nå stort sett av et fastledd og et energiledd, samt at tre nettselskaper også har innført et effektledd. Sistnevnte blir det flere av etter nyttår, men nå i høst er det fastledd i form av en fast årlig avgift uavhengig av strømforbruk og et energiledd med en kostnad per overførte kWh som gjelder.

Fastleddet ligger i snitt på 2759,63 kroner i året, og det tilsvarer 229,97 kroner i måneden. Sør Aurdal Energi i Innlandet fylke utmerker seg med det høyeste fastleddet på 6720 kroner, eller 560 kroner i måneden.

I den andre enden har Voss Energi Nett i Vestland fylke et fastledd på 1000 kroner i året, og det tilsvarer 83,33 kroner i måneden. De har for øvrig også den laveste totale nettleien i Norge med 21,3 øre/kWh - ved et forbruk på 20.000 kWh.

Energileddet varierer fra 1,0 øre/kWh til 30,7 øre/kWh. Det er Nordkraft Nett i Nordland fylke som har æren av å ha det laveste energileddet. Det bidrar også til at de kommer godt ut totalt sett med en omregnet pris på 22,0 øre/kWh selv om fastleddet utgjør 4200 kroner i året.

Dyrest energiledd har nettselskapet Havnett i Vestland fylke. De har samtidig et fastledd på 2200 kroner i året, og kommer totalt ut som med den syvende dyreste nettleien.

Vil ha utjevning av nettleien

Knut Lockert leder interesseorganisasjonen Distriktsenergi. De representer kraftselskaper i distriktene, og har lenge jobbet for å få på plass et politisk vedtak om utjevning av nettleien. Han mener det er urimelig at det er så store prisforskjeller på nettleien i Norge.

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi. Foto: Fredrik Kveen

– Gjennomsnittlig høyest er Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms Finnmark, sier Lockert.

En eksisterende utjevningsordning har kommet på plass. Den utgjør i dag 20 millioner kroner i året, noe Lockert mener er alt for lite.

– Hvis du legger 700 millioner i potten, reduserer du nettleien ned til 30 øre/kWh, sier Lockert.

Han snakker da om et årlig beløp som må til, og han mener at det ikke er urimelig beløp med tanke på hvor mye det totalt koster å drifte det norske strømnettet.

– 700 millioner er ikke mye av en inntektsramme som er på mellom 16 og 17 milliarder totalt, sier Lockert.

Med 30 øre nærmer man seg i så fall gjennomsnittstariffen i Norge. Samtidig er det strømkundene som betaler for hele strømnettet. Det betyr at noen må betale mer, hvis andre skal betale mindre.

– Ja, noen må betale mer hvis andre betaler mindre. Da må kundene ut med 180 kroner per husstand for å finansiere opp 700 millioner kroner, sier Lockert.

Han viser til at de 20 millionene som i dag brukes til utjevning kommer fra staten. Samtidig påpeker han at Distriktsenergi har foreslått en brukerfinansiert ordning fordi dette er mer robust over tid enn å ta det over skatteseddelen.

Noen slipper merverdiavgift og elavgift

Denne gjennomgangen tar utgangspunkt i prisene før avgiftene legges til på toppen. Det betyr at oversikten gir et godt bilde av hvor mye de forskjellige nettselskapene får betalt, men det gir ikke et fullgodt bilde av hvor mye kundene betaler. Det er fordi deler av Nord-Norge slipper merverdiavgiften og/eller elavgiften.

Totalt er det 13 nettselskaper i Nordland og 11 nettselskaper i Troms og Finnmark som slipper å belaste sine nettkunder merverdiavgift. Det inkluderer de to som kommer dårligst ut med høyest nettleie, Lofotkraft i Nordland og Repvåg Nett i Troms og Finnmark. Dermed har ikke de den dyreste nettleien sett fra kundenes perspektiv.

Åtte nettselskaper slipper også elavgiften. De har sine nett utelukkende i Troms og Finnmark kommune.

Nettleien her og nå

I motsetning til strømprisen som varierer fra time til time, er nettleien relativt stabil. Den blir imidlertid også justert, så denne gjennomgangen tar utgangspunkt i det NVE oppgir som nettleien her og nå.

Dette henger sammen med at nettselskapene er monopolvirksomheter der myndighetene bestemmer hvor mye de får lov til å tjene på kundene sine. Dette håndteres av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE, og de forvalter et strengt og rigid regelverk som legger føringer i form av såkalte inntektsrammer.

Hvis nettselskapene tjener mer enn forventet, må de derfor justere prisen ned. På den andre siden krever også regelverket at nettselskapene har en robust økonomi for å kunne håndtere investeringer og driftskostnader, og myndighetene kan derfor også kreve at nettselskapene må sette opp prisen for å tjene nok.

Når nettselskapene justerer sine priser på nettleien varierer, og det er også flere nettselskaper som operer med forskjellige sommer- og vinterpriser. Tidspunktet for når de setter skillelinjen kan derfor gi utslag på en oversikt som dette.

Forskjellig kostnadsnivåer

Strømnettet er 100 prosent brukerfinansiert. Det innebærer at alle kostnader ved å drifte og bygge det ut dekkes opp av kundene i form av blant annet nettleie.

– Hovedforskjellen til at det er store prisforskjeller er at det er dyrere å drive i distriktsområder enn bynært, sier Lockert.

Han viser til at det har mye å si hva slags klima og topografi det er der strømnettet bygges og driftes, og ikke minst hvor mange kunder det er der. For det avgjør hvor mange man kan dele regningen på.

Det er for eksempel billigere å bygge og drifte strømnett i tettbygde strøk der man kan nå mange kunder med korte ledninger og konsentrerte trafoer, mens det er dyrere der folk bor spredt og ledningene må gå over høye fjell eller dype fjorder.

Høyest og lavest nettleie

Her er oversikten rangert etter hvem som har billigst nettleie per kWh gitt et årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Merk også at tabellen gir et øyeblikksbilde over prissituasjonen her og nå. Nettselskapene justerer sine priser på forskjellige intervaller, og det er for eksempel noen som opererer med forskjellige sommer- og vinterpriser.

# Fylke Nettselskap Fastledd Energiledd 20.000 kWh
1 Vestland VOSS ENERGI NETT AS 1000 kr 16,3 øre 21,3 øre
2 Møre og Romsdal NORDVEST NETT AS 1525 kr 7,4 øre 21,5 øre
3 Troms og Finnmark ARVA AS 2000 kr 12,0 øre 22,0 øre
4 Nordland NORDKRAFT NETT AS 4200 kr 1,0 øre 22,0 øre
5 Viken, Innlandet ELVIA AS 3560 kr 5,0 øre 22,8 øre
6 Viken NORE ENERGI AS 1772 kr 14,5 øre 23,4 øre
7 Innlandet GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS 2652 kr 11,4 øre 24,7 øre
8 Oslo, Viken ELVIA AS 1104 kr 19,2 øre 24,7 øre
9 Rogaland KE NETT AS 2160 kr 14,0 øre 24,8 øre
10 Innlandet EIDEFOSS NETT AS 1700 kr 9,0 øre 25,1 øre
11 Vestland BKK NETT AS 1640 kr 17,4 øre 25,6 øre
12 Nordland, Troms og Finnmark HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 4920 kr 1,6 øre 26,2 øre
13 Viken, Innlandet, Vestland GLITRE ENERGI NETT AS 1300 kr 20,1 øre 26,6 øre
14 Viken NOREFJELL NETT AS 1120 kr 21,1 øre 26,7 øre
15 Møre og Romsdal, Vestland MØRENETT AS 2000 kr 17,0 øre 27,0 øre
16 Innlandet VOKKS NETT AS 3430 kr 9,9 øre 27,0 øre
17 Viken RINGERIKSKRAFT NETT AS 1772 kr 18,4 øre 27,3 øre
18 Rogaland, Vestfold og Telemark, Agder AGDER ENERGI NETT AS 3000 kr 12,5 øre 27,5 øre
19 Innlandet VALDRES ENERGI NETT AS 3335 kr 11,3 øre 28,0 øre
20 Viken NORGESNETT AS 2092 kr 17,8 øre 28,3 øre
21 Vestland NORGESNETT AS 2092 kr 17,8 øre 28,3 øre
22 Møre og Romsdal ISTAD NETT AS 2300 kr 17,1 øre 28,6 øre
23 Trøndelag NETTSELSKAPET AS 3500 kr 11,4 øre 28,9 øre
24 Innlandet, Trøndelag TENSIO TS AS 1900 kr 19,5 øre 29,0 øre
25 Rogaland LYSE PRODUKSJON AS 2112 kr 18,6 øre 29,2 øre
26 Rogaland ENIDA AS 2650 kr 16,0 øre 29,3 øre
27 Rogaland JÆREN EVERK AS 2160 kr 18,5 øre 29,3 øre
28 Innlandet STANGE ENERGI NETT AS 3672 kr 11,0 øre 29,4 øre
29 Rogaland LYSE ELNETT AS 2112 kr 19,1 øre 29,6 øre
30 Viken ØVRE EIKER NETT AS 1500 kr 22,5 øre 30,0 øre
31 Vestfold og Telemark STANNUM AS 2700 kr 16,5 øre 30,0 øre
32 Møre og Romsdal STRAUMEN NETT AS 2644 kr 17,0 øre 30,2 øre
33 Viken UVDAL KRAFTFORSYNING SA 3000 kr 15,4 øre 30,4 øre
34 Viken, Vestfold og Telemark SKAGERAK NETT AS 2760 kr 16,7 øre 30,5 øre
35 Viken ROLLAG ELEKTRISITETSVERK AS 3200 kr 14,5 øre 30,5 øre
36 Troms og Finnmark HAMMERFEST ENERGI NETT AS 2400 kr 18,7 øre 30,7 øre
37 Vestland SOGNEKRAFT AS 2711 kr 17,2 øre 30,7 øre
38 Vestland BRENETT AS 2675 kr 17,4 øre 30,8 øre
39 Viken HALLINGDAL KRAFTNETT AS 2060 kr 20,5 øre 30,8 øre
40 Møre og Romsdal NESSET KRAFT AS 2300 kr 19,4 øre 30,9 øre
41 Møre og Romsdal STRANDA NETT AS 2900 kr 16,4 øre 30,9 øre
42 Møre og Romsdal RAUMA ENERGI NETT AS 3000 kr 16,0 øre 31,0 øre
43 Vestland KVAM ENERGI NETT AS 2300 kr 19,6 øre 31,1 øre
44 Innlandet, Trøndelag RØROS E-VERK NETT AS 2240 kr 20,0 øre 31,2 øre
45 Vestfold og Telemark MIDTNETT-TELEMARK AS 2900 kr 17,0 øre 31,5 øre
46 Viken EL-VERKET HØLAND AS 2400 kr 19,7 øre 31,7 øre
47 Nordland LINEA AS 3648 kr 13,7 øre 31,9 øre
48 Viken MIDTKRAFT NETT AS 1760 kr 24,0 øre 32,8 øre
49 Vestland ODDA ENERGI NETT AS 2410 kr 21,1 øre 33,2 øre
50 Troms og Finnmark ALTA KRAFTLAG NETT AS 2350 kr 21,4 øre 33,2 øre
51 Møre og Romsdal NEAS NETT AS 3360 kr 16,5 øre 33,3 øre
52 Rogaland, Vestland HAUGALAND KRAFT NETT AS 2160 kr 22,6 øre 33,4 øre
53 Vestland AURLAND ENERGI NETT AS 2500 kr 21,0 øre 33,5 øre
54 Nordland, Troms og Finnmark VESTERÅLSKRAFT NETT AS 3700 kr 15,2 øre 33,7 øre
55 Troms og Finnmark NORDKYN NETT AS 3700 kr 15,3 øre 33,8 øre
56 Nordland ISE NETT AS 4130 kr 13,6 øre 34,2 øre
57 Innlandet, Vestland SKJÅK ENERGI AS 2150 kr 15,3 øre 34,4 øre
58 Møre og Romsdal SANDØY NETT AS 4100 kr 14,0 øre 34,5 øre
59 Viken FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS 3120 kr 19,3 øre 34,9 øre
60 Vestland LUSTER NETT AS 2430 kr 22,8 øre 35,0 øre
61 Vestfold og Telemark EVERKET AS 3000 kr 20,0 øre 35,0 øre
62 Innlandet NØK NETT AS 3832 kr 15,9 øre 35,1 øre
63 Vestfold og Telemark VEST-TELEMARK KRAFTLAG NETT AS 2880 kr 21,0 øre 35,4 øre
64 Viken HEMSEDAL ENERGI AS 2100 kr 25,0 øre 35,5 øre
65 Vestfold og Telemark RK NETT AS 2500 kr 23,0 øre 35,5 øre
66 Vestfold og Telemark KRAGERØ ENERGI AS 2200 kr 24,8 øre 35,8 øre
67 Vestland LÆRDAL ENERGI NETT AS 2340 kr 24,2 øre 35,9 øre
68 Viken HURUM NETT AS 2600 kr 23,0 øre 36,0 øre
69 Vestfold og Telemark TINFOS AS 3200 kr 20,0 øre 36,0 øre
70 Viken RAKKESTAD ENERGI AS 1550 kr 28,5 øre 36,3 øre
71 Nordland, Trøndelag TENSIO TN AS 2424 kr 24,7 øre 36,8 øre
72 Nordland ARVA AS 3150 kr 21,3 øre 37,1 øre
73 Møre og Romsdal SUNNDAL ENERGI NETT AS 3292 kr 20,9 øre 37,4 øre
74 Troms og Finnmark YMBER NETT AS 3300 kr 21,0 øre 37,5 øre
75 Vestland HARDANGER ENERGI NETT AS 2590 kr 24,7 øre 37,7 øre
76 Vestland MODALEN KRAFTLAG SA 1650 kr 30,0 øre 38,3 øre
77 Nordland MELØY NETT AS 3900 kr 19,0 øre 38,5 øre
78 Vestland BØMLO KRAFTNETT AS 2800 kr 24,8 øre 38,8 øre
79 Møre og Romsdal, Trøndelag SVORKA NETT AS 2637 kr 26,0 øre 39,2 øre
80 Innlandet VANG ENERGIVERK AS 4200 kr 18,4 øre 39,4 øre
81 Vestland FUSA KRAFTLAG NETT AS 2400 kr 27,7 øre 39,7 øre
82 Nordland, Troms og Finnmark ANDØY ENERGI NETT AS 4300 kr 18,6 øre 40,1 øre
83 Vestland LINJA AS 2400 kr 28,1 øre 40,1 øre
84 Vestland ÅRDAL ENERGI NETT AS 2000 kr 30,2 øre 40,2 øre
85 Vestfold og Telemark DRANGEDAL EVERK AS 2900 kr 26,0 øre 40,5 øre
86 Nordland BINDAL KRAFTLAG SA 3200 kr 25,4 øre 41,4 øre
87 Nordland TROLLFJORD NETT AS 3500 kr 24,0 øre 41,5 øre
88 Vestland HAVNETT AS 2200 kr 30,7 øre 41,7 øre
89 Troms og Finnmark VARANGER KRAFTNETT AS 4200 kr 21,1 øre 42,1 øre
90 Troms og Finnmark LUOSTEJOK KRAFTLAG NETT AS 4550 kr 21,5 øre 44,2 øre
91 Nordland KYSTNETT AS 3640 kr 28,4 øre 46,6 øre
92 Innlandet SØR AURDAL ENERGI AS 6720 kr 14,0 øre 47,6 øre
93 Troms og Finnmark REPVÅG NETT AS 5480 kr 26,4 øre 53,8 øre
94 Nordland LOFOTKRAFT AS 5000 kr 30,4 øre 55,4 øre