Denne gang er det stortingsrepresentant Terje Aasland som har tatt opp spørsmålet med