Flere av Statnetts prosjekter er avhengig av spesialisert utenlandsk arbeidskraft. Myndighetens nye innreiseforbud innebærer denne arbeidskraften ikke kommer seg inn i landet. Det er imidlertid åpnet for