Pressemelding:

Inntekter fra det britiske kapasitetsmarkedet sikrer Statnett og deres britiske partner nær 100 millioner kroner.

Strømkabelen North Sea Link (NSL) er under installasjon mellom Suldal i Rogaland og Blyth nær Newcastle i England. Den 720 km lange kabelen blir verdens lengste i sitt slag, og skal settes i drift i 2021. Allerede nå er imidlertid de første inntektene på plass gjennom det britiske kapasitetsmarkedet.

I auksjonen for levering tre år fram i tid (2022/2023), har NSL fått tilslag om å bidra med i overkant av 1200 MW kapasitet. Dette gir en inntekt på nær 8 millioner pund, som tilsvarer rett under 100 millioner kroner, hvor halvparten tilfaller Statnett. Avtalen medfører ingen tiltak eller begrensninger i det norske markedet.

Auksjonene i dette markedet gjennomføres hvert år, og resultatene av auksjonen for 2022/2023 var klare den 31. januar i år.

North Sea Link er eid 50% av Statnett og 50% av britiske National Grid. Inntektene på kabelen deles likt, og over tid vil Statnetts inntekter bidra til redusert nettleie for norske kunder. Strømkabelen til England vil ha en kapasitet på 1400 MW. Kabelleggingen er i rute, og strømretterstasjonene på begge sider er forventet å stå ferdige i løpet av året.

Pressemeldingen er redigert av Europower Energi.