Det kom frem i et av innleggene på Nettkonferansen