Kartleggingen gjøres sammen med Statnett og skal i