Pressemelding fra NVE: Fristene for å sende inn tilbud er henholdsvis 15. mai og 6. juni. Kartlegging og anbefalt regulering av nettselskapenes