Som Europower skrev tidligere i dag skroter NVE forslaget om å innføre effekttariffer og effektledd, og setter heller strengere krav til utforming av fastledd og energiledd. Les mer her.

Forslaget blir godt mottatt av bransjen. Konserndirektør for infrastruktur i Glitre Energi, Tore Morten Wetterhus, er blant dem som har engasjert seg mest i utforming av ny nettleie-modell.

– Det er overraskende store endringer i forhold til det NVE la ut på høring, men det virker som NVE har hørt på innspillene i høringsrunden.