I tråd med nye bestemmelser må selskap som leverer både nett og strøm skille disse ut i egne selskap fra 1. januar 2021. Utskilling i eget selskap kan bli kostbart. Uvdal