Konsernsjef Per Oluf Solbraa i Gudbrandsdal Energi er bekymret for at mange privatkunder og bedrifter vil få likviditetsutfordringer som følge av koronaepidemien.

– Vi er i første rekke bekymret næringslivet. Reiselivet er en stor næring i vår region. De treffes veldig hardt og hadde små marginer fra før. Vi tenkte det var dette vi kunne bidra med i en slik situasjon, forteller Solbraa til Europower Energi.

Nettselskapet reduserer nå nettleien til alle kunder med 30 prosent for perioden mars til og med mai. Tiltaket innebærer at nettleien totalt blir redusert med rundt 12 millioner kroner i denne perioden.

Frem til nå har kraftselskapet i likhet med mange andre hatt hovedfokus på beredskap og tiltak for å sikre forsyningssikkerhet og at de er operative.

– Når vi nå har det på plass var tiden moden for å se på hva vi kan gjøre for våre kunder. Vi så av tilbakemeldinger fra regionalt næringsliv at det er svært dramatisk og at mange bedrifter varsler likviditetsproblemer, forteller Solbraa til Europower Energi.

Størst likviditetsmessig effekt på kort sikt

Han peker videre på at dette er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. De fant raskt ut at en betydelig reduksjon i nettleie umiddelbart var hva som ville få størst likviditetsmessig effekt på kort sikt.

– Vi måtte regne på det for å se hva vi kan få til innenfor vår likviditet, slik at vi fortsatt driver forsvarlig innen de krav som stilles oss. Vi fant at dette nivået legger vi oss på. Dette gjelder forhåpentligvis i en kortere periode. Vi tror det har større effekt å «dra til litt» i en kort periode, fremfor å redusere litt over lang tid.

Dette er heller ikke første gang at Gudbrandsdal Energi gjør slike grep for å bidra til å hjelpe lokale kunder.

– Vi har gjort dette en gang tidligere, i den lange tørkeperioden i 2018. Det var ikke fullt så kostbart som nå, og da var det særlig landbruket i vår region som var presset, forteller sjefen i Gudbrandsdal Energi, som mener det er viktig at man bidrar i denne felles dugnaden, men at det samtidig kreves at statlige tiltakspakker kommer i tillegg.

GE Nett distribuerer strøm til rundt 21.000 nettkunder.