Pressemelding fra RME: I desember 2019 varslet RME en samlet inntektsramme for 2020 på 26,9 milliarder kroner.