Det kommer frem i LO sitt innspill i høringsrunden om funksjonelt skille. Som Europower har skrevet en rekke ganger foreslår regjeringen at nettselskaper med færre enn 10.000 kunder skal få unntak fra kravet om funksjonelt skille.

Dette er LO ikke enige i. De påpeker at EU setter grensen ved 100.000 kunder:

– EU har i direktivene lagt inn et hensyn til mindre selskaper. Det defineres til selskaper med mindre enn 100.000 kunder. Det norske lovverket er opp gjennom årene justert og tilpasset med en henvisning til at Norge er forpliktet til å tilfredsstille EU-regelverket.