Det kommer frem i LO sitt innspill i høringsrunden om funksjonelt skille. Som Europower har