Pressemelding fra Lofotkraft: – Endelig er vi ferdige med Lofotkrafts største og viktigste løft gjennom historien. Dette øker selvsagt