Som Europower har omtalt tidligere har SV foreslått å enda en gang utrede utjevning av nettleien. I et