Som Europower tidligere har omtalt er nettselskapene er i stor grad nå