Johansen peker på flaskehalser i nettet inn til Oslo-området som en