Om noen uker blir det klart hvilke endringer som gjøres i reglene som ligger til grunn for hvilken inntektsramme de enkelte nettselskapene skal få.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) publiserte torsdag oversikter over de foreløpige rammene. RME har publisert både en oversikt over hva som vil være de 93 nettselskapenes rammer med dagens regler, og hva som blir rammen med de foreslåtte reglene.

Oversiktene viser:

  • 23 selskaper får til sammen 261 millioner kroner mer de nye reglene, enn de får med dagens regelverk.