Som Europower har skrevet om flere ganger tidligere planlegger NVE/RME å gjøre endringer i