Pressemelding:

Selskapet har nylig også inngått to andre avtaler om prosjektering av transformatorstasjoner.

Rød transformatorstasjon er en sentral stasjon på Østlandet, da den er viktig for overføring av strøm mellom Vestlandet og Østlandet, samt mellom Sørlandet og Østlandet. Det meste av anlegget er fra 1960-tallet og tiden er derfor moden for å skifte ut komponenter og modernisere bygninger i henhold til nye forskriftskrav. BRG Entreprenør AS har en totalentreprise for Statnett på moderniseringen, og Multiconsult skal utføre prosjekteringsarbeidet.

- Vi ser fram til et spennende og utfordrende oppdrag på Rød transformatorstasjon. I dette oppdraget vil vi trekke veksler på den solide kompetansen vi har på prosjektering av transformatorstasjoner i Multiconsult, sier avdelingsleder Lars Foyn i Multiconsult.

På Rød transformatorstasjonen skal det bygges nytt kontrollbygg med tilhørende kabelføringsveier, grunnarbeid og fundamenter i høyspentanlegget, nytt oppmøtebygg og garasjebygg, transformatorsjakter samt riving og fjerning av eksisterende bygningsmasse. Stasjonen ligger i Skien kommune.

Styrker posisjonen innen elkraftmarkedet

- Med tildeling av Rød transformatorstasjon og flere andre prosjekteringsoppdrag av transformatorstasjoner styrker Multiconsult sin posisjon innen elkraftmarkedet, sier Karen Nybakke, seksjonsleder for Elkraft i Multiconsult.

Hun trekker frem ytterligere to nye oppdrag; Kolsvik transformatorstasjon for Statnett, samt Fåvang transformatorstasjon. Nylig inngikk Multiconsult også oppdrag om Salten transformatorstasjon, og selskapet er involvert i en rekke andre utbygginger og oppgraderinger.

Pressemeldingen fra Multiconsult er redigert av Europower Energi.