Etter Frps avgang fra regjeringen og den påfølgende snuoperasjon i NorthConnect-saken,