Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har nå lagt frem foreløpige beregninger for nettselskapenes inntektsramme for 2022. Der kommer det frem at den samlede inntektsrammen ender på 19,3