Da Strømnettutvalget la frem sin rapport i juni var den største overraskelsen at utvalget ikke foreslo at samfunnsnytte skal være et kriterium når nett-køen skal prioriteres.

– Hvis utgangspunktet er at rammeverket skal være robust og konsistent, kan vi ikke se at det er mulig å prioritere køen etter bestemte kriterier, sa utvalgsleder Nils Kristian Nakstad.

Han la til at det ikke vil være naturlig at monopolvirksomhet kan ha slike kriterier.