De offisielle tallene er nå klare: Statnett fikk flaskehalsinntekter på til sammen 367 millioner euro i august, tilsvarende 3,6 milliarder kroner ifølge Norges Banks vekslingskurs. Det er rekord.

Den forrige rekorden ble satt i juli, og det er de store prisforskjellene mellom NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold), NO1 (Oslo-området) og NO5 (Bergen-området) som særlig har ført til at inntektene til Statnett har gått gjennom taket.

Inntektene oppstår når det er prisforskjeller mellom tilstøtende prisområder.