– Det er med stigende bekymring vi ser at nettselskapene i Nord-Norge over flere år har lavere effektivitetsscore enn resten av landet,