Pressemelding fra NVE: Det er for tiden stor pågang med søknader om knytte seg til kraftnettet. – Ambisjonene for elektrifisering