Da olje- og energiminister Tina Bru la frem energimeldingen tidligere i juni, var et av hovedpoengene at det skulle settes ned et hurtigarbeidende utvalg for å få fart på norsk nettutbygging.

Nå får de en tøff start, for i dag må NVE varsle at de trenger lengre behandlingstid for nettkonsesjoner.

80 saker i kø

– NVE har aldri hatt så mange søknader om nettkonsesjoner til behandling som i dag. Vi har nå om lag 250 saker til behandling, og i tillegg rundt 80 saker som ligger i kø. Sakene varierer i omfang og kompleksitet. Vi ønsker å si fra om at det framover må påregnes lenger tid på å få søknader om nettkonsesjon behandlet enn det som tidligere har vært vanlig, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Hun forklarer at det er enkelte saker som kan tas unna relativt raskt, men at det likevel er snakk om noen måneder. Andre saker er enda mer krevende, og da kan det gå flere år med faglige vurderinger, befaringer og høringsrunder.

Det er økt behov for nye tilknytninger som ofte får mest oppmerksomhet, men i køen hos Statnett er det også mange saker som går på å sikre forsyningen. NVE har tidligere kommet med prinsipper som åpner for å prioritere de, og det gjør Statnett.

Samtidig betyr det at konsesjonsbehandlingen av datasentre, oppdrettsanlegg, ladestasjoner og andre søknader fra industrien vil bli forsinket.

NVE oppgir at de har omprioritert interne ressurser, og at de vurderer flere tiltak opp mot gjeldende regelverk for å se om de kan redusere ledetiden for nettanlegg. De vil også se på om det er anlegg i eksisterende transformatorstasjoner som ikke trenger å være konsesjonspliktige, men kan inngå som nødvendig høyspenningsanlegg.

– Selv med disse tiltakene forventer vi at køen og behandlingstiden vil være betydelig lengre enn tidligere. Enkelte søknader blir behandlet på noen måneder, mens større konsesjoner har en behandlingstid på 2-4 år, sier Nordberg.

Regjeringens hurtigarbeidende utvalg, med Enova-sjef Nils Kristian Nakstad i spissen, har på sin side ett år på seg til å komme med sine forslag. De skal leveres til regjeringen 15. juni neste år. Det vil derfor ta tid før dette kan bidra til å avhjelpe situasjonen.

Stått på vent siden januar

Når Europower snakker med NVE, forteller de at dette ikke er overraskende for de selv eller deres de store nettselskapene, men at antall konsesjonssøknader har tatt av den den siste tiden.

– Søknadsmengden har vært jevnt økende de siste årene, men brått økende de siste månedene, sier seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer i NVE til Europower.

Hammer forklarer at NVE vanligvis har pleid å starte konsesjonsbehandlingen nesten umiddelbart etter at de fikk søknaden, men at de ikke greier det nå.

– Vi har søknader fra januar som ennå ikke er påbegynt, sier Hammer.

Med tanke på at antall søknader har økt kraftig i det siste, og det at det pågår en massiv elektrifiseringsinnsats, er det grunn til å tro at dette ikke løser seg helt med det første. NVE har også følere ute, så de vet at det kommer mye i tiden fremover.

– Vi har jevnlig dialog med de store nettselskapene så vi vet om de større sakene som kommer de neste årene, sier Hammer.

NVE jobber med å håndtere situasjonen, men de har ingen enkel løsning for å raskt rette opp situasjonen. Slike konsesjonsbehandlinger er omfattende og krevende, og det forutsetter høy kompetanse hos de som jobber med det. Det er heller ikke mulig eller ønskelig å ta noen snarveier for å få unna køen.

– Dette er lovpålagte prosesser. Konsesjonsbehandlingen er underlagt et regelverk som vi følger, sier Hammer.

Kan gå utover havvinden og sokkelen

Elektrifiseringen av sokkelen og havvind er to store temaer som tår høyt på samfunnsagendaen. Arbeidet her kan også forsinkes som følge av klen hos NVE.

– Vi sitter med både petroleum og havvind. Dette gjelder alle nettilknytninger, sier Hammer.