I regjeringserklæringen fremgår det at regjeringen