Hålogaland Kraft (Harstad) og Nordkraft (Narvik) vil bli slått sammen i løpet av 2021, og nettvirksomheten blir samlet i Hålogaland