Statnett og Energinet har nå blitt enige om å bytte primær- og sekundærretning på Skagerrak 4-forbindelsen for å kunne øke eksporten fra Norge. I en