Pressemelding: Arbeidet starter nå i februar, og skal være sluttført i november i år. Ulven innføringsstasjon er påvirket av økende kortslutningsnivåer i regionalnettet. Dette vil føre til