Avtalen gjelder nyetablering og reinvesteringer, samt drift og vedlikeholdsoppgaver av Mørenetts strømnett på Sunnmøre. Ifølge en pressemelding fra Otera Infra ,