Det fremkommer av NVEs årlige rapport Driften av kraftsystemet som ble publisert i forrige uke.

For 20 år siden lå frekvensen utenfor standardavviket i rundt 4000 minutter årlig. Så fulgte en forholdsvis jevn økning frem til toppåret 2016 da det ble notert 13.600 avviks-minutter.

Statnett klarte å redusere antall minutter med avvik i både 2017 og 2018, men i 2019 var det ny økning.

Frekvensen i nettet skal ideelt sett ligge på 50,0 Hz, mens intervallet 49,9 til 50,1 Hz regnes som normalt. I 2019 var frekvensen utenfor dette intervallet i 13.090 minutter.

Det er det nest høyeste antall minutter med avvik som er notert, kun slått av rekordåret 2016.

Midnatt et problem

NVE antar at problemet kommer til å bli verre:

– De kommende årene forventes det at endringer i Nordens produksjonsmiks, økt utnyttelse av nettkapasitet, økt integrering av det europeiske balansemarkedet, og balansering nærmere sanntid vil fortsette å presse frekvenskvaliteten, skriver NVE i rapporten.

I løpet av et år (ikke skuddår) er det 525.600 minutter. Når det er avvik i 13.090 av disse, betyr det at det har vært avvik i 2,5 prosent av årets minutter. Det er flest avvik i driftstimene 23, 24 og 01 - altså rundt midnatt.

– Årsaken til dette er overgangen fra et døgn til et annet, og skyldes hovedsakelig ny markedsklarering og endrede prognoser, skriver NVE.

NVE anerkjenner at Statnett har lagt ned betydelig innsats for å holde frekvensen stabil, men legger til at presset på frekvensene er større enn tiltakene som er satt inn.

– Det virker som om driverne bak frekvensavviket har hatt større innvirkning i motsatt retning enn virkemiddel for å redusere frekvensavviket, heter det i rapporten.