Pressemelding fra Statnett: Tre ulike pilotprosjekter med deltakelse fra Mørenett, Tensio og Agder Energi Nett i tillegg til