Pressemelding fra Statnett:

Tre ulike pilotprosjekter med deltakelse fra Mørenett, Tensio og Agder Energi Nett i tillegg til Statnett, har gitt viktig læring om samordning.

Det har vært ulike prosjekter som har arbeidet med ulike konkrete problemstillinger i de ulike områdene, men alle har handlet om koordinering og oppgavefordeling mellom Statnett som systemansvarlig nettselskap og det ansvaret regionale nettselskaper har i sine områder. Nye løsninger for flaskehalshåndtering, driftskoordinering og spenningsregulering har blitt testet ut i piloter.

-Oppgavene til de regionale nettselskapene er under utvikling både i Norge og andre europeiske land.