TROMSØ: Konferanserommet er fullt opp av mennesker fra den nordlige delen av landet, hvor det virker som at alle har en felles interesse; nemlig å sikre fremtidig nordnorsk industri og kraftforsyning. For å kunne gjøre dette, må noe skje med strømnettet som ligger nord for polarsirkelen.

Statnett har delt landet inn i ti områdeplaner. Dette er en ny prosess de tar i bruk for å skaffe seg oversikt over behovet for nett i hver enkelt region.

Ambisjonen er at Statnett skal kunne forhøre seg med andre lokale berørte, kunder, myndigheter og interessenter om hvor behovet for nett ligger, og hvordan behovet kan dekkes på best mulig vis.