– I arbeidet med å legge til rette for klimavennlig energiomstilling og økt elektrifisering av samfunnet er det flere dilemmaer, også knyttet til det økte behovet for nettkapasitet. I et slikt perspektiv mener jeg det ikke er tilrådelig å utsette innføringen av de nye nettariffene.

Det skriver olje- og energiminister Marte Mjøs Persen til stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken (SV) og Sofie Marhaug (Rødt). De to har hver for seg (her og her) argumentert for at den nye nettleie-modellen ikke bør innføres fra nyttår som planlagt.