Pressemelding fra Statnett: Det europeiske regulatorbyrået ACER offentliggjorde i dag, 17. august,