Europower har fulgte den ekstreme kraftprisutviklingen gjennom 2021, som har gitt stadig nye prisrekorder. Tidligere denne uken omtalte vi også at det var rekordhøy kraftproduksjon i fjor.

Nå viser tall fra Statnett at Norge også i løpet av 2021 satt ny forbruksrekord og nye rekorder for både import og eksport.

Volum (MWh/h)

Dato

Forbruksrekord (i én time)

25 230

12. feb 2021

Produksjonsrekord (i én time)

28 170

7. des 2021

Maks vindkraftproduksjon

3 604

21. okt 2021

Maks nettoeksport

7 517

8. nov 2021

Maks nettoimport

6 004

05. apr 2021*

*Maks bruttoimport var 30. desember med 6129 MWh

Foreløpige tall for 2021 viser at det ble produsert om lag 157 TWh elektrisk energi i Norge, hvor vindkraft sto for rundt 12 TWh. Som tidligere opplyst var kraftproduksjonen også høyere enn i 2020, som var rekordhøyt på grunn av mye nedbør gjennom året. Produksjonskapasiteten har økt, og til sammenligning ligger gjennomsnittet for årlig strømproduksjon de siste ti årene på omtrentlig 146 TWh, ifølge Statnett.

Strømforbruket endte på litt i underkant av 140 TWh, noe som også er ny rekord med ca. 6 TWh høyere forbruk enn de siste to årene.

Rekordhøyt forbruk og import

Kraftåret 2021 har vært preget av store kontraster. Det var svært god magasinfylling ved inngangen av året etter et vått år i 2020. Dette endret seg dramatisk gjennom året og prisutviklingen gikk som vi vet fra historisk lave til historisk høy priser i løpet av et år.

Ved inngangen av året var det som nevnt god magasinfylling. Da ble det også produsert betydelig og ifølge Statnett kom 81,7 TWh av kraftproduksjonen i første halvår, mens 75,5 TWh kom i andre halvår.

Også forbruket var høyest i første halvår med 74,2 TWh, mens det ble bruk 65,5 TWh i august til desember. Totalt ble forbruket på 139,7 TWh.

Starten av året bød på rekordhøy kraftproduksjon, kaldt vær og forbruksrekorder på rekke og rad. Aldri før har nordmenn brukt mer strøm samtidig enn timen mellom kl. 9.00 og 10.00 den 12. februar, da forbruket kom opp i 25.230 MWh. I april ble det også satt importrekord med 6004 MWh importert elektrisitet til Norge i løpet av en time.

I en periode i høst meldte Statnett forsyningssituasjonen i deler av Norge til å være 'stram'. Dette var fordi lite vann i kraftverkenes vannmagasiner i enkelte områder gjorde at strømforsyningen i disse områdene var mer sårbare for manglende nedbør over lenger tid eller langvarige feil.

Produksjonsrekord

Den 7. desember ble det likevel satt produksjonsrekord med 28 170 MWh produsert elektrisitet i løpet av en time.

— Erfaringene fra det siste året, både med økt forbruk og høye priser, understreker behovet for mer ny kraftproduksjon innenlands dersom Norge skal fortsette å være et attraktivt land for ny elektrifisert verdiskapning. Vi får stadig flere henvendelser fra ny industri som ønsker å knytte seg til strømnettet vårt. Vår jobb er å legge til rette for denne utviklingen, sier Gunnar Løvås, konserndirektør for Kraftsystem & Marked i Statnett, i meldingen fra Statnett.

Størst eksport til Danmark

Totalt eksportere Norge ca. 25 TWh strøm og importerte 8 TWh. Dette utgjør en nettoeksport på ca. 17 TWh, litt lavere enn i 2020. Mesteparten av utvekslingen for 2021 har vært med Danmark, som har stått for 37 prosent av nettoutvekslingen.

I første halvår sto danskene for hele 44 prosent av utvekslingen med Norge, mens de i andre halvår sto for 33 prosent.

I andre halvår kom også utvekslingen med Storbritannia inn og tok en andel på totalt 15 prosent av utvekslingen.

Nettoutveksling 2021. Nettoutveksling 2021. Foto: Statnett