En strømkunde av Hålogaland Kraft Nett motsatte seg montering av AMS-måler hjemme. Kunden skal heller ikke ha fremlagt dokumentasjon som gjør