Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

I Stortingets energi- og miljøkomité ligger det to Acer-forslag:

  • «…starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (Acer).»
  • «…umiddelbart stoppe all videre tilpasning til EUs energiregelverk og tilpasning til EUs energibyrå Acer.»

Både forslag en og forslag to er sendt inn av Sp, det ene med støtte fra Rødt.

Vår påstand er at disse forslagene ikke handler om Acer og EUs energipolitikk. De handler om å skape ny oppmerksomhet rundt en sak som ga Senterpartiet og EU-motstanden vind i seilene. Dette er ren omkamp uten noen nye argumenter.

Det er ikke rart Sp vil ha saken opp på dagsorden igjen. Acer ga Sp og Nei til EU massiv oppmerksomhet, med tre demonstrasjoner foran Stortinget og tusenvis av medieoppslag om et EU-byrå knapt noen hadde hørt om.

Frykt og fordommer

Begrunnelse for å trekke Norge ut av Acer er nærmest tåredryppende:

– Norge er i dag et av verdens beste land å leve i, er innledningen.

Innforstått at dette kommer til å forandre seg:

– Et fullt integrert energimarked i Europa vil for Norges del innebære import av høyere europeiske strømpriser. Det vil svekke norsk industri, føre til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for vanlige norske familier, skriver Sp.

Altså samme Acer-argumentasjonen som partiet har brukt hele veien: Frykt og fordommer.

– Industrien havner i faresonen hvis kalde Norge får omtrent de samme energikostnadene som landene lenger sør i Europa, skriver de.

Partiet går i svært liten grad inn på hva Norges tilknytningen til Acer faktisk går ut på. I stedet males det demagogiske bilder.

– Tredje energimarkedspakke og norsk tilslutning til Acer skapte mye frykt i industrimiljøer over hele landet, heter det.

Frykt i industrimiljøer? Hvis det er riktig, kan man jo spørre seg om hvem som skapte den frykten.

18 utenlandsforbindelser

Norges tilknytning til EU er et legitimt spørsmål å ta opp, men det er noe med formen som gjør at Sp mister troverdigheten.

– Norges kraftoverskudd utgjør kun 0,3 prosent av EUs kraftbehov. Norge kan ikke løse EUs utfordringer med for lite kraft, skriver Sp.

Nei, men det er vel heller ingen som har påstått.

– Energiprisen i Norge har de senere årene ligget vesentlig lavere enn i andre europeiske land, skriver Sp.

Ja, det er riktig - og per i dag har Norge 18 utenlandsforbindelser. De fleste har vært i drift i årevis.

Likevel er det ikke slik at naboland suger all strøm ut av Norge. Tvert imot flyter det strøm kontinuerlig frem og tilbake over landegrensene etter markedsmessig prinsipper. Det skjer mens den kraftkrevende industrien lever i beste velgående, strømprisene er moderate og leveringssikkerheten er på topp.

Acer kommer ikke til å forandre på noe av dette. Hovedhensikten med Acer er at markedet skal fungere best mulig, nettopp slik strømmarkedet gjør i Norge og Norden.

Men et svartmalende Sp ser det ikke slik:

– Forslagsstillerne vil sikre nasjonal selvråderett og frykter for vilkårene til norsk kraftforedlende industri, skriver de.

Å spille på frykt er ikke særlig stilig. Like lite stilig som å tegne et bilde av at Acer kommer til å snu opp ned på det norske kraftmarkedet.

– Det er ikke i Norges interesse å la EU regulere norsk strøm ut fra sine interesser og sitt system, skriver Sp.

Regulere norsk strøm? Hva er det de prater om?

Siden EU-motstand er et av Sp sine sterkeste varemerker, forklarer de ikke hva de mener - men melker i stedet Acer-saken for alt den er verdt. Partileder Vedum har også varslet at den blir en del av valgkampen.

Definisjon av en demagog

Ett sted er de i nærheten av kjernen til det de er imot:

– Målet med EUs energiunion er fri flyt av strøm og likest mulige strømpriser i Europa, skriver de.

For å skjønne motstanden, hadde det her hatt stor verdi om partiet samtidig vurderte hva en slik utvikling kan bety for det grønne skiftet.

I et av forslagene henviser Sp til konkrete til lovtekster og paragrafer som de mener gjør det juridisk mulig å trekke Norge ut av Acer. Her har de lagt ned mye arbeid, og de har muligens rett.

Men partiet er ikke i stand til på en tilsvarende måte å peke på hvilke faktiske mekanismer ved Acer som de mener er så negative. Konkret hvilke funksjoner med Acer er det som vil være negativ for Norge?

Sp vil ikke kutte kabler, og Norge er allerede en del av det europeiske kraftmarkedet. Hvilke reguleringer og ulemper er det Norge slipper unna ved å ikke være knyttet til Acer?

Det får vi ikke svar på. I stedet kverner Senterpartiet videre på budskapet EU-motstanderne vil høre:

– Det er utvilsomt i Norges interesse å beholde full suverenitet over landets egne energiressurser og egen energipolitikk, skriver de.

Hvis Sp helt konkret og faktisk kunne forklare hva Norge mister råderetten over, kunne vi kunne kanskje forstått hva Acer-motstanden dreier seg om. Acer-tilhengere kunne påpekt eventuelle feil, argumentert og tatt debatten.

Men nei - i mangel av overbevisende, saklige argumenter prøver Sp å vinne tilslutning ved å appellere til følelser og fordommer - som for øvrig er Store norske leksikons definisjon på en demagog.